Cho thuê đầm múa, đồ trung thu và trang phục các nước tại Hồ Chí Minh

Trường Nam chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê trang phục biểu diện: cho thuê đầm mùa, đồ trung thu và trang phục các nước tại thành phố Hồ Chí Minh.